Dziś są imieniny: Emila, Laury, Rogera
Wybierz język:
 14-07-2005 08:47

Pleśnica

historia i wyjątkowa przygoda…

Historia

Pleśnica w pierwszych źródłach pochodzących z lat 1235,1384 i 1410 wieś występuje jako Plesschnitz. Nazwa miejscowości wywodzi się prawdopodobnie od słowa „plesz”, oznaczającego gołe pole. Mimo, że wieś znajdowała się z dala od szlaków komunikacyjnych,  rozwijała się bardzo dynamicznie wraz z postępem niemieckich kapitalistów. Prosperował tu majątek ziemski i szkoła. Wieś została zelektryfikowana w 19241roku. W 1934 roku powstała tu straż pożarna a dwa lata później otrzymała nowoczesną motopompę. Czas drugiej wojny światowej przyniósł wiele dramatów.  Tragedią stał się pobór do Wermachtu wielu mieszkańców, z których nieliczni jedynie powrócili do domów. 17 marca 1945 roku żołnierze radzieccy rozstrzelali tu 20 przypadkowo ujętych mężczyzn z kolumny ewakuacyjnej w odwecie za śmierć oficera radzieckiego. We wsi znajdują się dwie zabytkowe kaplice z XVIII i XIX w.
Planowane jest utworzenie rezerwatu w tzw. Lesie Pleśnickim, będącym częścią Lasu Puszyńskiego. Na obszarze tym występuje stary grąd z domieszką grabu, dębu, klonu i lipy drobnolistnej. Odnotowano tu obecność rzadkich ptaków, takich jak muchołówka białoszyja, turkawka, wilga a także dzięciołów: czarnego, zielonosiwego oraz średniego.

Liczba mieszkańców - 70

 

 

08.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 01.jpeg 14.jpeg 04.jpeg

03.jpeg 05.jpeg 06.jpeg 07.jpeg 09.jpeg 13.jpeg 02.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg