Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 22-08-2008 08:14

Przechód

Przechód

wieś piękna i aktywna…

Historia

Przechód - najstarsza nazwa wsi Przechod zapisana została w przekazach źródłowych z lat 1311, 1333 i 1428. Można domniemywać, że Przechód jako wieś lokowany był na prawie niemieckim w końcu XIII w. Nazwa miejscowości wywodzi się od słowa przechód – przejście, także późniejsza niemiecka Waldfurt – przejście leśne. Tak więc nazwa ma ścisły związek z położeniem miejscowości: nad rzeką Ścinawą Niemodlińską, w miejscu otoczonym największym w województwie opolskim kompleksem leśnym Borów Niemodlińskich. Do I dekady XX w. dominowała tu ludność polska. W 1861 roku wieś posiadała 5 budynków publicznych, 623 osób zajmowało 94 budynki mieszkalne. Były również budynki rzemieślnicze i wiele budynków gospodarczych. Miejscowość posiadała wtedy: dwa młyny, dwie kuźnie oraz agencję pocztową i dwie gospody Obecnie wielu mieszkańców posiada podwójne obywatelstwo: polskie i niemieckie. Z Przechodu pochodzi Franz Karl Josef Pollak (1798-1855) dyrygent, śpiewak, kompozytor, flecista, organista i kapelmistrz w Insbruku, Lwowie i Krakowie. Najciekawsze zabytki to: kościół parafialny (1779), kaplica p.w. św. Łazarza na cmentarzu (1793), kapliczka z XVIII w. położona poza wsią. Działa tu ośrodek zajmujący się rehabilitacją konną dla osób niepełnosprawnych.
W pobliżu wioski rozciąga się rezerwat przyrody Blok a w obrębie Leśnictwa Przechód położony jest użytek ekologiczny Turzycowisko i stanowisko dokumentacyjne „Wydmy Śródleśne”. Przechód jest organizatorem Międzynarodowego Strażackiego Turnieju Piłki Prądowej „WASSERBALL”.We wsi działa jednostka OSP, Koło Gospodyń Wiejskich, LZS oraz grupa odnowy wsi, która w ramach programu odnowy wsi zrealizowała wiele projektów. Przechód w 2011 roku został uznany za najpiękniejszą wieś województwa opolskiego.

Liczba mieszkańców - 766

 

 

01.jpeg 02.jpeg 03.jpeg 04.jpeg 05.jpeg 06.jpeg 07.jpeg 08.jpeg 14.jpeg 16.jpeg 09.jpeg 10.jpeg 13.jpeg 11.jpeg 15.jpeg 12.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 19.jpeg 20.jpeg 21.jpeg 22.jpeg 23.jpeg 24.jpeg 25.jpeg 26.jpeg 27.jpeg 28.jpeg 29.jpeg 30.jpeg 42.jpeg 46.jpeg 43.jpeg 48.jpeg 53.jpeg 54.jpeg 55.jpeg 56.jpeg 57.jpeg 58.jpeg 59.jpeg 60.jpeg 31.jpeg 36.jpeg

34.jpeg 35.jpeg   51.jpeg 38.jpeg 39.jpeg 40.jpeg

  41.jpeg 45.jpeg 47.jpeg 44.jpeg 49.jpeg 50.jpeg 37.jpeg 52.jpeg  
33.jpeg 32.jpeg