Dziś są imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
Wybierz język:
 14-07-2005 08:51

Przydroże Małe

piękna wieś przynosi ukojenie…

Historia

Przydroże Małe - wieś została założona przypuszczalnie w XIII w., a wzmiankowana w XIV i XV wieku jako Snellindorf. Badania prowadzone przez archeologów w 1958 roku pozwalają przypuszczać, że najstarszą częścią wsi jest średniowieczne grodzisko, zwane niegdyś Mogiłą, a dziś Szwedzką Górką. Nazwa wsi wskazuje, że była to miejscowość znajdująca się przy drodze. W XIX wieku we wsi było 75 domów i 353 mieszkańców. Dobra przydroskie obejmowały z lasem 1802 morgi. We wsi znajdowała się szkoła, do której uczęszczało 145 dzieci, w tym także z pobliskiej Pleśnicy. W majątku uruchomiono browar i gorzelnię parową. browar funkcjonował zaledwie kilkadziesiąt lat, natomiast gorzelnia dotrwała do polskich czasów. 9 października 1741 r w tutejszym pałacu spotkali się Fryderyk II, król Prus z marszałkiem wojsk austriackich Neipperem. W wyniku rozmów została zawarta ściśle tajna konwencja przydroska między Prusami a Austrią, torująca Fryderykowi II drogę do przyłączenia Śląska do Prus. W marcu 1945 r. rozegrały się tu, podobnie jak w innych wioskach Ziemi Korfantowskiej, tragiczne wydarzenia w wyniku których większość mieszkańców przesiedlona została do Niemiec w 1946 r.
Znajduje się tu JUBILEUSZOWE SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ NA SZWEDZKIEJ GÓRCE, na temat której krąży piękna legenda. Najbardziej znanym zabytkiem jest barokowy pałac z 1736 r. z gotycką wieżyczką zegarową. Na zachód od Przydroża Małego leży przysiółek tej wsi Ligota Ścinawska. We wsi działa Koło Gospodyń Wiejskich, które dba o rozwój miejscowości. Z inicjatywy KGW powstał piękny i przyjazny plac zabaw obok świetlicy wiejskiej.

Liczba mieszkańców - 345

 

14.jpeg 02.jpeg 03.jpeg 04.jpeg 05.jpeg 06.jpeg 07.jpeg 08.jpeg 09.jpeg 10.jpeg 13.jpeg 12.jpeg 11.jpeg 01.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 21.jpeg 18.jpeg 19.jpeg 20.jpeg 17.jpeg 22.jpeg 23.jpeg 25.jpeg 24.jpeg 26.jpeg