Dziś są imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Wybierz język:
 14-07-2005 08:57

Puszyna

zajrzyj do lasu…

Historia

Puszyna - pierwsze wzmianki pochodzą z 1300 roku, a najstarsza nazwa tej miejscowości to Pussina. Nazwa miejscowości miała prawdopodobnie polskie korzenie. Miała się ona wywodzić od słowa puch, mech, młode włosie, a także gwarowo stęchlizna i zaduch. W języku niemieckim utrwaliła się nazwa Puschine. W średniowieczu był tu zamek z kaplicą. Wieża zachowała się jeszcze do 1945 r.  Tutejszy majątek miał na przestrzeni wieków licznych właścicieli. Prawdopodobnie należał również do zakonu rycerskiego templariuszy. Wieś rozwijała się bardzo prężnie, a w XIX wieku działały tutaj liczne małe przedsiębiorstwa: piec wapienniczy, cegielnia, gorzelnia, browar i młyn. Mieszkańcy doświadczyli wielu tragedii podczas zdobywania wsi przez wojska radzieckie. Podczas ciężkich walk zniszczonych zostało wiele domów i budynków gospodarczych, uszkodzony został zamek. Ludność niemiecka została wysiedlona w czerwcu 1946 r.
Bliskość lasu zachęca do wędrówek. Planowane jest utworzenie obszaru specjalnej ochrony Natura 2000 „Grąd przy stawie”, położonego w zachodniej części Lasu Puszyńskiego. Drzewostan tworzą głównie dęby, a śródleśny zbiornik wodny zamieszkują liczne ptaki, m.in. łabędź niemy, łyski, krzyżówki, trzcinniczek i trzciniak.
Puszyna rozwija się dzięki bardzo prężnie działającej radzie sołeckiej, Kołu Gospodyń Wiejskich i grupie odnowy wsi. We wsi powstała nowoczesna świetlica wiejska oraz zagospodarowany został teren w centralnej części wsi.

Liczba mieszkańców - 362

 

 

01.jpeg 02.jpeg 05.jpeg 06.jpeg 07.jpeg 09.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 03.jpeg 04.jpeg 08.jpeg 10.jpeg