Dziś są imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
Wybierz język:
 14-10-2008 11:56

Rzymkowice

wieś z przyszłością…

Historia

Rzymkowice - wzmiankowane w 1534 roku jako Rzenkhowitz. Wieś pierwotnie nazywała się Rzędkowice od nazwy osobowej Rządek, co znaczyło: potomkowie, poddani Rzędka. Osada powstała wśród rozległych mokradeł, które zostały osuszone. Mieszkańcy Rzymkowice od wieków zajmowali się rolnictwem, hodowlą bydła, trzody chlewnej i drobiu (zwłaszcza gęsi), a także wyrębem lasu i rzemiosłem. Rzymkowice były wsią książęcą do 1532 r. Przez wiele dziesiątków lat były własnością hrabiowskiej rodziny Prószkowskich. W 1783 r. przeszły na własność króla Prus. Od wieków dominowała tu ludność polska. Od końca lat 60. XIX w. do 1945 r. Rzymkowice były siedzibą gminy. W roku 1946 przeprowadzono tu akcję wysiedleńczą. We wsi, gdzie mieszka sporo ludności rodzimej, posiadającej często podwójne obywatelstwo, kultywowane są stare śląskie zwyczaje i obrzędy doroczne. Utrzymywane są też tradycje artystycznego rękodzielnictwa, zwłaszcza sztuka wyrobu koronek siatkowych.
Okolice Rzymkowice są specyficzne pod względem przyrodniczym. Położony jest tu jedyny w Gminie Korfantów rezerwat o nazwie „Blok”. powstał on w celu ochrony starego boru, stanowiącego pozostałość dawnej Puszczy Niemodlińskiej. Drzewostan rezerwatu tworzą głownie 200-letnie sosny zwyczajne. Na terenie Leśnictwa Rzymkowice stworzono użytek ekologiczny „Suchy Ług”, który jest największą polaną Borów Niemodlińskich. Gniazduje w nim 46 ptaków lęgowych, takich jak żuraw, bocian czarny, błotniak stawowy, derkacz.
Rzymkowice leżą na Szlaku Bociana białego, który prowadzi przez teren gminy Biała.
Działa tu jednostka OSP, Koło Gospodyń Wiejskich, Polski Związek Hodowców Gołębi Koło Rzymkowice, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Rzymkowice, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rzymkowice. Swoje działania prowadzi również grupa odnowy wsi, która w ramach programu odnowy wsi zrealizowała takie projekty, jak aranżacja przestrzeni przy świetlicy, utworzenie placu zabaw oraz umieszczenie tablic informacyjnych w miejscowości.

Liczba mieszkańców - 578
Strona internetowa:  www.rzymkowice.eu

 

 

01.jpeg 02.jpeg 03.jpeg 04.jpeg 05.jpeg 06.jpeg 09.jpeg 11.jpeg 07.jpeg 10.jpeg 08.jpeg 12.jpeg 22.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 17.jpeg 16.jpeg 18.jpeg 19.jpeg 20.jpeg 21.jpeg 13.jpeg 23.jpeg 24.jpeg  
26.jpeg