Dziś są imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
Wybierz język:

Informacje ogólne

                                                                                           Adres:

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Rynek 10
48-317 Korfantów

TELEFON
(77) 43 43 865, (77) 43 43 866, fax (77) 4 319 096
 adres e-mail:  
www.facebook.com/MDK.Korfantow

CZAS PRACY
poniedziałek - 7.30 - 20.00
wtorek - czwartek: 7.30 - 18.00
piątek: 7.30-14.00

BIBLIOTEKA
poniedziałek - 9.00 – 19.00
wtorek - czwartek - 9.00 – 17.00
piątek: 9.00 – 15.00
77/43-43-854

 

DOCKALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH i SPORTOWYCH w 2015 r..doc
DOCTygodniowy Rozkład Zajęć (październik-czerwiec).doc

 

                                                                                        Kompetencje:

1.  Administracja M-GOKSiR:
Dyrektor- Stanisław Szkolny  tel. (77) 43 43 865, ( 77) 43 43 866, 600-836-073
Księgowa - Bożena Werner tel. (77) 43 43 865, ( 77) 43 43 866                
Kadrowa Bernadeta Zaleska tel. (77) 43 43 865, (77) 43 43 866

2.   Działalność bibliotek:
Prowadzenie wypożyczalni książek, organizacja wystaw okolicznościowych i rocznicowych, organizacja konkursów, spotkań autorskich oraz lekcji bibliotecznych.

 • Kierownik Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Korfantowie - Tamara Kobylańska
 • Bibliotekarka M-GBP- Korfantów - Beata Znojek
 • Bibliotekarka Filii M-GBP- Ścinawa Nyska - Ewa Bryja 
 • Bibliotekarka Filii M-GBP- Przechód - Jolanta Bartosiewicz

3.    Działalność kulturalna:
Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych, wystaw okolicznościowych i tematycznych, prowadzenie zajęć w kołach zainteresowań, organizacja gminnych imprez rocznicowych, współpraca z twórcami ludowymi, itp.

 • Instruktor d/s kultury przy MDK Korfantów - Ewa Szczepańska-Kręcidło
 • Instruktor d/s kultury przy WDK Ścinawa Nyska - Piotr Bandurowski
 • Instruktor d/s Studia Piosenki przy WDK Ścinawa - Marian Leicht 
 • Instruktor d/s chóru "Echo Korfantowa" - Zbigniew Herman

4.    Działalność sportowa i rekreacyjna:
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy, współpraca z Gminnym Zrzeszenie 

 •   Instruktor d/s sportu (instruktor Nordic Walking) - Maria Żabińska               
 •   Sekcja lekkoatletyczna - trener Mariusz Żabiński ; trener Stefan Osiewacz ; trener Stanisław Rosiński
 •   Sekcja tenisa stołowego - trener Jan Tobiasz
 •   Gospodarz stadionu miejskiego w Korfantowie - Paweł Wencel
 •   Gospodarz boiska sportowego w Ścinawie Małej - Paweł Milczanowski                               
                                                                                             Struktura:

W strukturze Ośrodka znajdują się:
1. Domy Kultury: Budynek główny M-GOKSiR w Korfantowie oraz filie w Ścinawie Nyskiej i Przechodzie
2. Świetlice wiejskie
3. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korfantowie oraz jej filie w Ścinawie Nyskiej i Przechodzie

W ramach działalności kulturalnej i sportowej prowadzone są zajęcia:
- studia piosenki dla dzieci i młodzieży,
- koła plastycznego dla dzieci
- koła manualnego dla dorosłych
- sekcji Tenisa Stołowego
- sekcji Lekkoatletyki

Przy Domu Kultury funkcjonują również:
- Gminna Grupa Twórczości Artystycznej,
- chór seniorów „Echo Korfantowa”,