Dziś są imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Wybierz język:
 18-11-2015 09:27

Rejestr planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego

R E J E S T R

PLANÓW MIEJSCOWYCH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W TYM RÓWNIEŻ UCHYLONYCH I NIEOBOWIĄZUJĄCYCH

GMINY KORFANTÓW

 

L.p.

Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany planu

Numer i data uchwały Rady Miejskiej

Nr, data i pozycja Dziennika Urzędowego publikującego uchwałę

Wejście w życie mpzp

Rysunek

Tekst

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

 

 

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów

Uchwała Nr XV/43/86 Gminnej Rady Narodowej w Korfantowie z dnia 18 lipca 1986r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 13 z dnia 20 października 1986r. poz. 340

Plan uzyskuje moc powszechnie obowiązującą po upływie 14 dni od dnia

ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stracił ważność

 

2.

 

 

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów

Uchwała Nr XXX/165/93 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 października 1993r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 21 z dnia 30 listopada 1993r. poz. 213

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

 

 

Stracił ważność

 

3.

 

 

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantowa i części wsi Ulianówka

Uchwała Nr V/25/94 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 9 grudnia 1994r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 28 z dnia 15 grudnia 1994r. poz. 254

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

 

 

 

Stracił ważność

 

4.

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 3 Maja, Powstańców Śl., Fredry, Mickiewicza i Słowackiego w Korfantowie

Uchwała Nr XVII/119/2000 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2000r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 34 z dnia 31 maja 2000r. poz. 178

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

 

 

 

Stracił ważność

 

5.

 

 

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów

Uchwała Nr XVI/123/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2004r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 13 z dnia 1 marca 2004r. poz. 239

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

 

Zobacz

Zobacz

Obowiązuje

6.

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów dla:

  1. terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej, ograniczonych od zachodu drogą gminną ulicą 3 Maja, od południa drogą powiatową nr 1526 O, od wschodu drogami rolnymi oraz od północy drogą wojewódzką nr 407;
  2. terenu zabudowy produkcyjnej, ograniczonego od zachodu drogą wojewódzką nr 405, od południowego-wschodu krawędzią doliny Ścinawy Niemodlińskiej oraz od północy planowanym obejściem drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407.

 

Uchwała Nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2012r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 7 maja 2012r. poz. 647

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Zobacz

Zobacz

Obowiązuje

 

UWAGA:

Przy uchwaleniu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w granicach określonych daną uchwałą, tracą moc ustalenia poprzednich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przy ustalaniu przeznaczenia dla danego terenu, obowiązują zapisy ostatniej uchwały obejmującej żądany obszar.