Dziś są imieniny: Edmunda, Marii, Marka
Wybierz język:
 18-11-2015 09:27

Rejestr planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego

R E J E S T R

PLANÓW MIEJSCOWYCH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W TYM RÓWNIEŻ UCHYLONYCH I NIEOBOWIĄZUJĄCYCH

GMINY KORFANTÓW

 

L.p.

Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany planu

Numer i data uchwały Rady Miejskiej

Nr, data i pozycja Dziennika Urzędowego publikującego uchwałę

Wejście w życie mpzp

Rysunek

Tekst

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

 

 

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów

Uchwała Nr XV/43/86 Gminnej Rady Narodowej w Korfantowie z dnia 18 lipca 1986 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 13 z dnia 20 października 1986r. poz. 340

Plan uzyskuje moc powszechnie obowiązującą po upływie 14 dni od dnia

ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stracił ważność

 

2.

 

 

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów

Uchwała Nr XXX/165/93 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 października 1993 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 21 z dnia 30 listopada 1993 r. poz. 213

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

 

 

Stracił ważność

 

3.

 

 

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantowa i części wsi Ulianówka

Uchwała Nr V/25/94 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 9 grudnia 1994 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 28 z dnia 15 grudnia 1994 r. poz. 254

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

 

 

 

Stracił ważność

 

4.

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 3 Maja, Powstańców Śl., Fredry, Mickiewicza i Słowackiego w Korfantowie

Uchwała Nr XVII/119/2000 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2000 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 34 z dnia 31 maja 2000 r. poz. 178

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

 

 

 

Stracił ważność

 

5.

 

 

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów

Uchwała Nr XVI/123/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2004 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 13 z dnia 1 marca 2004 r. poz. 239

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

 

Zobacz

Zobacz

Obowiązuje

6.

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów dla:

  1. terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej, ograniczonych od zachodu drogą gminną ulicą 3 Maja, od południa drogą powiatową nr 1526 O, od wschodu drogami rolnymi oraz od północy drogą wojewódzką nr 407;
  2. terenu zabudowy produkcyjnej, ograniczonego od zachodu drogą wojewódzką nr 405, od południowego-wschodu krawędzią doliny Ścinawy Niemodlińskiej oraz od północy planowanym obejściem drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407.

 

Uchwała Nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 7 maja 2012 r. poz. 647

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Zobacz

Zobacz

Obowiązuje

7.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice, dla obszarów położonych na gruntach:

  1. wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice – usytuowanego po wschodniej stronie zabudowy wsi Włodary,ograniczonego od południa drogą rolną i drogą wojewódzką DW 407, od zachodu drogą rolną i granicami geodezyjnymi nieruchomości, odpółnocy odcinkiem granicy administracyjnej gminy, lasem i drogami rolnymi, od wschodu drogami rolnymi, granicami geodezyjnymi nieruchomości i drogą wojewódzką DW 407;
  2. wsi Włodary -  usytuowanego po zachodniej stronie zabudowy wsi Włodary,  ograniczonego od południa drogą wojewódzką DW 407, od zachodu rowem, lasem i odcinkiem granicy administracyjnej gminy, od północy odcinkiem granicy administracyjnej gminy oraz od wschodu drogą rolną i granicami geodezyjnymi nieruchomości.
Uchwała Nr XXVI/213/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 stycznia 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 17 lutego 2017 r. poz. 530 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego     Obowiązuje
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska Uchwała Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia
2018 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2018 r. poz. 1576 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego      
9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska Uchwała Nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia
2018 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2018 r. poz. 1577 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego      

 

UWAGA:

Przy uchwaleniu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w granicach określonych daną uchwałą, tracą moc ustalenia poprzednich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przy ustalaniu przeznaczenia dla danego terenu, obowiązują zapisy ostatniej uchwały obejmującej żądany obszar.