Dziś są imieniny: Albina, Wandy, Zenona
Wybierz język:
 13-06-2018 09:36

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  1. miasta Korfantów obejmującego obszar ograniczony do zachodu drogą wojewódzką nr 405, od północy drogami rolnymi, granicą administracyjną miasta, od wschodu i południa ul. Na Grobli i linią prostą przebiegającą przez działki nr 825, 826/1, 826/2 i 827

http://bip.korfantow.pl/4761/2346/obwieszczenie-burmistrza-korfantowa-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-korfantow.html

  1. dla części gruntów wsi Węża

http://bip.korfantow.pl/4800/2346/obwieszczenie-burmistrza-korfantowa-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-czesci-gruntow-wsi-weza.html